نویسنده = حمیدرضا سلطانی
بررسی اثر بخشی دو داروی فلوواکسامین و سرترالین در درمان افسردگی اساسی

دوره 31، شماره 256، آذر و دی 1392، صفحه 1620-1627

سید سعید حسنی طباطبائی؛ حمیدرضا سلطانی؛ ناصر دشتی؛ ابوالقاسم رحیمدل


هیپرپلازی آندومتر؛ نامه به سردبیر

دوره 30، شماره 191، مرداد و شهریور 1391

منصور مقیمی؛ حمیدرضا سلطانی؛ نسرین پرتوی؛ الهام سلطانی


بررسی اثر پانسمان نانو نقره در بهبودی زخم ایجاد شده در رت نر بالغ

دوره 29، شماره 164، آذر و دی 1390، صفحه 2073-2078

محمدرضا سید میر؛ حمیدرضا سلطانی؛ هدایت آخوندی میبدی؛ عباس مرشدی؛ سید احسان فخری


سندرم اهلرز- دانلس با ضایعات پوستی تومور کاذب مولوسکوئید، اسفروئید و کیست کراتینی؛ گزارش یک مورد نادر

دوره 28، شماره 113، آذر و دی 1389، صفحه 787-793

منصور مقیمی؛ حمید رضا سلطانی گردفرامرزی؛ امید امینی راد