نویسنده = طاهره کشاورز
تأثیر ماساژ بر روند رشد جسمی ‌نوزادان کم وزن در بخش‌های زایمانی

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2169-2176

خوشروزه حسین زاده؛ سارا عظیما؛ طاهره کشاورز؛ زهره کرمی‌زاده؛ نجف زارع


بررسی ارتباط کافئین سرم زنان باردار با پره‌اکلامپسی

دوره 29، شماره 156، مهر و آبان 1390، صفحه 1454-1461

زیبا دوزنده؛ زهره توانا؛ زینب مشفق؛ مهراب صیادی


مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1099-1107

مهسا السادات موسوی؛ طاهره کشاورز؛ هاشم منتصری؛ کیوان پاکشیر؛ مریم یزدانی؛ نجف زارع؛ هوشنگ افروزان