نویسنده = احمدرضا زمانی
ارتباط هوش هیجانی و مؤلفه‌های روان‌شناختی در نوجوانان

دوره 34، شماره 409، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1423-1429

پرستو گلشیری؛ احمدرضا زمانی؛ محمد شیرانی بیدآبادی


بررسی مقایسه‌ای ارتباط بین آلوپسی آندروژنیک و مصرف تریاک در مردان

دوره 34، شماره 407، آذر و دی 1395، صفحه 1375-1380

جلال مولودی؛ احمدرضا زمانی؛ فرحناز فاطمی نائینی؛ نیما فتاحی؛ آریوس امینی؛ محمد رامان مولودی


توزیع فراوانی علایم یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

دوره 31، شماره 254، مهر و آبان 1392، صفحه 1540-1547

احمدرضا زمانی؛ سید محمد صحافی؛ پروین قلع‌ریز؛ مهدی خزائی


نگرش پزشکان و بیماران ایرانی در مورد نحوه‌ی بیان حقیقت به بیماران مبتلا به سرطان

دوره 29، شماره 143، مرداد و شهریور 1390، صفحه 752-760

احمدرضا زمانی؛ آرمیندخت شاه ثنایی؛ شیما کیوان؛ سیمین همتی