نویسنده = زهرا عبدیزدان
نقش دود غیر مستقیم سیگار در بروز عفونت حاد گوش میانی

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 947-951

نظام الدین برجیس؛ زهرا عبدیزدان؛ سید احمدرضا اخوت؛ نازنین غلامی قصری؛ علی سالم


بررسی نقش رینیت آلرژیک در ابتلا به اوتیت سروز

دوره 28، شماره 113، آذر و دی 1389، صفحه 767-771

نظام‌الدین برجیس؛ زهرا عبدیزدان؛ فرزانه برزگر؛ مجتبی نصوحیان