نویسنده = سید حسین میرهندی
شناسایی مورفولوژیک و ژنوتیپیک برخی جدایه‌های آسپرژیلوس محیطی در ایران بر اساس توالی ژن بتا توبولین (β-tubulin)

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2262-2271

غلامرضا شکوهی؛ سید حسین میرهندی؛ پریوش کردبچه؛ مهناز نیک آیین؛ علی رضایی مته کلایی؛ مهدی عباس تبار


شناسایی گونه‌های کاندیدای جدا شده از بیماران دارای کاندیدمی ‌بستری در چند بیمارستان تهران با استفاده از برش آنزیمی ‌ناحیه‌ی rDNA-ITS

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2413-2426

محمد قهری؛ سید حسین میرهندی؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ صدیقه بیرقی


شناسایی گونه‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی در شهر کاشان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2230-2237

رسول محمدی؛ مهدی ناظری؛ الهه مصداقی‌نیا؛ سید حسین میرهندی


شناسایی و فراوانی گونه‌‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به اشکال مختلف کاندیدیازیس در شهر اصفهان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 336-343

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی؛ محمد حسین یادگاری؛ شهلا شادزی؛ نیلوفر جلالی‌زند


فراوانی گونه‌‌ها‌ی جدید کاندیدا (کاندیدا ارتوپسیلوزیس و کاندیدا متاپسیلوزیس) در بین گروه کاندیدا پاراپسیلوزیس‌‌ها‌ی جدا شده از بیماران با استفاده از ژن SADH و روش PCR-RFLP در ‌ایران

دوره 29، شماره 134، خرداد و تیر 1390، صفحه 376-385

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی؛ محمد حسین یادگاری؛ محمد قهری؛ شهلا شادزی؛ نیلوفر جلالی زند؛ محمد تقی هدایتی