نویسنده = سعید خسروی
مقایسه‌ی سرعت هدایت و سطح مقطع عصب مدین در مچ دست افراد سالم با و بدون مچ دست مکعبی شکل

دوره 41، شماره 709، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 118-123

10.48305/jims.v41.i709.0118

سعید خسروی؛ شیلا حقیقت؛ پروین فطرس


دولوکستین در درمان سندرم Carpal Tunnel: یک کارآزمایی مقدماتی

دوره 36، شماره 479، خرداد و تیر 1397، صفحه 517-523

10.22122/jims.v36i479.9795

سعید خسروی؛ مریم خسروی؛ شیلا حقیقت؛ مجتبی اکبری


مقایسه‌ی پیامدهای کلینیکی و الکترودیاگنوستیک ترمیم اولیه و ثانویه‌ی اعصاب مدیان و اولنار طی 18 ماه

دوره 29، شماره 141، مرداد و شهریور 1390، صفحه 672-678

ابوالقاسم زارع‌زاده؛ سعید خسروی؛ خلیل الله ناظم؛ شیلا حقیقت


سرعت هدایت اعصاب محیطی حسی و حرکتی در بیماران دیابتی ارجاعی به کلینیک الکترودیاگنوز

دوره 29، شماره 129، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 165-171

سعید خسروی؛ شیلا حقیقت؛ ایمان شایگان نیا