نویسنده = زهرا شهشهان
پره‌اکلامپسی از دیدگاه سلولی و ملکولی

دوره 31، شماره 234، خرداد و تیر 1392، صفحه 568-580

طیبه امیریان؛ سهیلا رهگذر؛ زهرا شهشهان


هپاتیت‌های C و B در گیرندگان فاکتورهای خونی مبتلا به تالاسمی و هموفیلی

دوره 29، شماره 139، خرداد و تیر 1390، صفحه 615-620

حمید کلانتری؛ احمد میرزاباقی؛ مجتبی اکبری؛ مریم کلانتری؛ زهرا شهشهان


یافته‌های لاپارسکوپی در بیماران نابارور

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1070-1075

زهرا شهشهان؛ فاطمه قریشی