نویسنده = محمدرضا ذوالفقاری
ارتباط میکروآلبومینوری و ژن cagA هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 30، شماره 193، مرداد و شهریور 1391

زهرا ملاباشی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ مسعود امینی؛ رسول صالحی


بررسی ارتباط میکروآلبومینوری و ژن VacA هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو از طریق PCR نمونه‌ی مدفوع

دوره 30، شماره 179، فروردین و اردیبهشت 1391

لطیفه عبداللهی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ مسعود امینی؛ رسول صالحی


فراوانی نسبی کلستریدیوم دیفسیل در مدفوع بیماران مبتلا به اسهال به وسیله‌ی روش ELISA

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2376-2382

محمدرضا نصری؛ فرزین خوروش؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ سینا مباشری زاده