نویسنده = مهران رضوانی
بررسی اثر داروی ترانگزامیک اسید در انواع خونریزی‌های تروماتیک مغزی

دوره 34، شماره 381، خرداد و تیر 1395، صفحه 478-483

همایون تابش؛ مجید رضوانی؛ سپیده صالحی


بررسی ارزش تشخیصی نقطه‌ی طب سوزنی Lanwei جهت تشخیص آپاندیسیت حاد

دوره 33، شماره 363، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2172-2178

مهران رضوانی؛ هلیا عمیدی؛ سید مرتضی حیدری؛ سید علیرضا حسینی؛ رضا اشراقی سامانی


تأثیر میدازولام وریدی بر طول مدت بیهوشی اسپاینال با لیدوکائین

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1296-1303

مهران رضوانی؛ ریحانک طلاکوب؛ آمنه حاج علیخانی