نویسنده = سید جلال هاشمی
بررسی مقایسه‌ای تأثیر تزریق وریدی سه دز مختلف سولفات منیزیم قبل از پایان عمل جراحی بر روی پیش‌گیری از بروز لرز پس از اعمال جراحی‌ شکمی تحت بیهوشی عمومی

دوره 34، شماره 399، مهر و آبان 1395، صفحه 1077-1082

سید جلال هاشمی؛ حسنعلی سلطانی؛ مهران رضوانی؛ پویا شاه‌منصوری؛ سلمان اسلامی


تأثیر انفوزیون متناوب کتامین با دوز اندک از طریق کاتتر ساب پلورال در کاهش درد پس از توراکوتومی و مقایسه با مارکائین

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1978-1988

سید مظفر هاشمی؛ سید عباس طباطبایی؛ فاطمه نیلی؛ گلشن تقی پور


بررسی مقایسه‌ای برخی جنبه‌های بالینی و درمانی کیست‌های هیداتید ریه‌ی پاره شده و بدون پارگی در بیماران بالای 15 سال

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1901-1906

سید مظفر هاشمی؛ سید عباس طباطبایی؛ امیر حسین مرادی