نویسنده = حسین ابدالی
بررسی اثرات عمل جراحی ابدومینوپلاستی Plication بر عملکرد تنفسی

دوره 35، شماره 459، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1762-1766

10.22122/jims.v35i459.9342

حسین ابدالی؛ مصطفی یوسفوند


نتایج درمانی پیوند موی طبیعی در بیماران مبتلا به نقص ابرو در شهر اصفهان

دوره 29، شماره 147، مرداد و شهریور 1390، صفحه 922-928

حسین ابدالی؛ مهدی غلامیان؛ سمیه صادقی؛ مهرداد ابدالی