نویسنده = الهام نقشینه
مقایسه‌ی شاخص‌های استرس اکسیداتیو در زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به دیابت بارداری

دوره 37، شماره 522، خرداد و تیر 1398، صفحه 335-341

10.22122/jims.v37i522.11419

فرشته حقیقت؛ الهام نقشینه؛ سودابه حقیقت؛ پیمان اسدیان


گزارش یک مورد چرخش لوله‌ی فالوپ ناشی از تومور کارسینوئید در یک خانم باردار

دوره 32، شماره 277، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 292-297

الهام نقشینه؛ مرضیه توکلی