نویسنده = اردشیر طالبی
تشخیص سرطان دهانه‌ی رحم در تصاویر پاپ اسمیر با استفاده از ویژگی‌های بافتی و هندسی

دوره 38، شماره 583، مرداد و شهریور 1399، صفحه 489-493

10.22122/jims.v38i583.12598

حمید حسین‌آبادی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ اردشیر طالبی؛ محمدرضا مومن‌زاده؛ علیرضا ورد


بررسی مداخله‌ی تمرین هوازی بلند مدت بر حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال موش‌های صحرایی نر

دوره 36، شماره 470، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 194-200

10.22122/jims.v36i470.9710

مهناز سینایی؛ فرزاد ناظم؛ حجت‌ا‌له علایی؛ اردشیر طالبی


طبقه‌بندی سلول‌های مؤثر در تشخیص سرطان میلوئیدی مزمن به روش نیمه خودکار پردازش تصاویر میکروسکوپی

دوره 34، شماره 405، آذر و دی 1395، صفحه 1304-1310

نرجس قانع؛ علیرضا ورد؛ اردشیر طالبی؛ پردیس نعمت‌الهی


بررسی اثر دود حاصل از عصاره‌ی مستقیم عنبرنسارا بر باکتری‌های گرم مثبت Staphylococcus aureus و Bacillus subtilis

دوره 34، شماره 406، آذر و دی 1395، صفحه 1351-1355

اردشیر طالبی؛ ابراهیم حریق؛ الناز دهدشتیان؛ فرزانه امینی؛ مرضیه مشکات


استخراج و شناسایی میلوماسل در تصاویر میکروسکوپی آسپیراسیون مغز استخوان

دوره 32، شماره 310، آذر و دی 1393، صفحه 1976-1984

زهرا سعیدی‌زاده؛ اردشیر طالبی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ حسین ربانی؛ امید صراف‌زاده


تشخیص کاندیدیازیس واژینال با استفاده از استخراج اتوماتیک قارچ کاندیدا در تصاویر مربوط به نمونه‌‌های پاپ اسمیر

دوره 32، شماره 304، آذر و دی 1393، صفحه 1659-1667

محمدرضا مؤمن‌زاده؛ اردشیر طالبی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ حسین ربانی


تأثیر یک جلسه تمرین حاد"دو" بر تغییرات سطوح بتا اندورفین و کورتیزول سرم دوندگان سرعت مرد

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2298-2306

مهناز سینایی؛ مهدی کارگر فرد؛ اردشیر طالبی؛ غلامرضا شریفی؛ علیرضا عرب‌زاده