نویسنده = میثم خوشاوی
مقایسه‌ی ضخامت چربی اپیکارد در بیماران با سندرم حاد کرونری،آنژین مزمن پایدار و افراد طبیعی

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2359-2368

میثم خوشاوی؛ حسن شمیرانی؛ مرتضی آبدار اصفهانی؛ مرضیه صالحی؛ مجتبی اکبری؛ محمد کاظم علیزاده نوغانی؛ حمید فرزام نیا؛ الهه قاسمی طوسی


تأثیر ملاتونین بر عملکرد بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی قلب

دوره 29، شماره 142، مرداد و شهریور 1390، صفحه 715-721

محمد کاظم علیزاده؛ منصور سیاوش؛ محمد گرگ یراقی؛ الهه قاسمی ‌طوسی؛ میثم خوشاوی؛ مرضیه صالحی؛ اکبر حسن‌زاده