نویسنده = سید حسین ابطحی
کراتکتومی فتورفراکتیو Wavefront جهت اصلاح عیوب انکساری در بیماران تحت عمل جراحی قبلی رادیال کراتوتومی

دوره 29، شماره 141، مرداد و شهریور 1390، صفحه 657-664

سید محمد قریشی؛ آسیه فروتنی؛ علیرضا زندی؛ سید محمد علی ابطحی؛ سید حسین ابطحی


مقایسه‌ی روش عمل جراحی DLK با PK در بیماران مبتلا به کراتوکونوس

دوره 29، شماره 144، مرداد و شهریور 1390، صفحه 798-803

حسن رزمجو؛ مجید شمس؛ سید محمدعلی ابطحی؛ سید حسین ابطحی


فراوانی فلج‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان

دوره 29، شماره 140، خرداد و تیر 1390، صفحه 638-643

حسن رزمجو؛ مسعود اعتمادی‌فر؛ زهرا السادات ابطحی؛ سید محمد علی ابطحی؛ سید حسین ابطحی