نویسنده = ندا اسماعیل زاده‌ها
بررسی شاخص‌های رشد دختران 14-6 ساله در شهر قزوین

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2187-2197

فاطمه صفاری؛ شبنم جلیل‌القدر؛ ندا اسماعیل زاده‌ها؛ کیوان شریعتی نژاد


بررسی علائم بالینی و یافته های پلی سومنوگرافی در افراد دچار خروپف

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 1992-2002

شبنم جلیل‌القدر؛ فاطمه صفاری؛ مریم شعبانی؛ ندا اسماعیل‌زاده‌ها