نویسنده = مریم حاتم‌زاده
ردیابی باکتری لژیونلا در آب برج‌های خنک‌کننده

دوره 30، شماره 195، مرداد و شهریور 1391

فرزانه بقال اصغری؛ مهناز نیک آئین؛ مریم حاتم‌زاده؛ مرضیه وحید دستجردی؛ اکبر حسن‌زاده


غلظت آئروسل‌های بیولوژیکی در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1028-1036

حشمت‌اله نورمرادی؛ مهناز نیک‌آئین؛ محمد مهدی امین؛ مریم حاتم‌زاده