نویسنده = مهین ‌هاشمی‌پور
بررسی جهش R434X ژن Dual oxidase 2 (DUOX2) در بیماران مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید دایمی و گذرا

دوره 30، شماره 211، آذر و دی 1391، صفحه 1745-1752

امید خوشنود؛ محمد حسن تاج الدینی؛ مهین ‌هاشمی‌پور؛ منصور صالحی؛ آوات فیضی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ رویا کلیشادی؛ سیلوا هوسپیان؛ مسعود امینی


گواتر و شاخص توده‌ی بدنی: آیا ارتباطی بین این دو در کودکان ساکن اصفهان و سمیرم وجود دارد؟

دوره 29، شماره 162، آذر و دی 1390، صفحه 1891-1897

سیدعلی سنبلستان؛ نوشین خلیلی؛ مهین ‌هاشمی‌پور


بررسی عملکرد کلیه در کودکان مبتلا به هیپوتیروییدی مادرزادی

دوره 29، شماره 160، آذر و دی 1390، صفحه 1774-1781

آلاله قیصری؛ مهین ‌هاشمی‌پور؛ پویا خسروی؛ آتوسا ادیبی