نویسنده = نوشین خلیلی
اندازه‌گیری شاخص‌های عملکرد تیرویید در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان‌های جایگزین

دوره 31، شماره 224، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 59-68

افسون امامی نایینی؛ سینا درویش‌نیا؛ نوشین خلیلی؛ آتسا نوروزی بزاز؛ مهدی خزایی؛ عباس شبیری


اثر سالسالات بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی و اختلال عملکرد اندوتلیوم بیماران مبتلا به دیابت

دوره 30، شماره 184، خرداد و تیر 1391

الهام فقیه ایمانی؛ سید علی سنبلستان؛ مریم فخری؛ محمد سعادت نیا؛ مسعود امینی


گواتر و شاخص توده‌ی بدنی: آیا ارتباطی بین این دو در کودکان ساکن اصفهان و سمیرم وجود دارد؟

دوره 29، شماره 162، آذر و دی 1390، صفحه 1891-1897

سیدعلی سنبلستان؛ نوشین خلیلی؛ مهین ‌هاشمی‌پور