نویسنده = ایمان مومنی
مقایسه‌ی بین بررسی با چشم غیر مسلح، کورتاژ و درموسکوپی در تعیین گسترش تومور قبل از عمل جراحی میکروگراف Mohs

دوره 32، شماره 318، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2360-2366

علی اصیلیان؛ ایمان مومنی؛ محمد علی نیلفروش زاده


تأثیر ترکیب سیمواستاتین موضعی با کلسی‌پوتریول موضعی در درمان پلاک‌های پوستی پسوریازیس

دوره 32، شماره 318، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2378-2386

فریبا ایرجی؛ نابت تاجمیر ریاحی؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ امیر حسین سیادت؛ ایمان مومنی


الکتروکموتراپی در درمان تومورها

دوره 31، شماره 226، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 180-189

علی اصیلیان؛ ایمان مؤمنی؛ اکرم بصیری