نویسنده = سعید کرمانی
ارزیابی و تخمین ویژگی‌های جدید از روی دادگان صدای قلبی به منظور تشخیص ناهنجاری‌های قلب

دوره 36، شماره 506، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1444-1449

10.22122/jims.v36i506.10677

مهدی نوریان زواره؛ سعید کرمانی؛ سید محمد هاشمی جزی؛ مریم سمیعی نسب


ارزیابی آشوبناکی سیگنال الکتروانسفالوگرام در سطوح مختلف بیهوشی

دوره 36، شماره 482، مرداد و شهریور 1397، صفحه 601-606

10.22122/jims.v36i482.9954

احسان محمدی؛ سعید کرمانی؛ محمد گلپرور


ارایه‌ی روشی به منظور تشخیص اختلال خفیف شناختی مبتنی بر آنتروپی تقریبی

دوره 34، شماره 407، آذر و دی 1395، صفحه 1356-1361

تهمینه شبانیان بروجنی؛ سعید کرمانی؛ مجید برکتین؛ مسعود کاشف‌پور


استخراج و تخمین میدان متراکم قلب از توالی تصاویر قلبی سه بعدی سی‌تی اسکن

دوره 31، شماره 234، خرداد و تیر 1392، صفحه 521-531

حسن خواجه‌پور؛ سعید کرمانی؛ محمد هاشمی؛ مهدی کرمی