نویسنده = کیانا شیرانی
بررسی علل عفونی بستری شدن بیماران مبتلا به HIV/AIDS و ارتباط آن با تعداد لنفوسیت‌های CD4+

دوره 30، شماره 195، مرداد و شهریور 1391

علیرضا امامی نائینی؛ هلیا حمصیان اتفاق؛ کیانا شیرانی؛ فرنوش میرزاده؛ احمد باقری


شدت پنومونی در بیماران با تشخیص پنومونی اکتسابی در بزرگ‌سالان بستری در بخش عفونی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 30، شماره 182، فروردین و اردیبهشت 1391

سحر امامی نائینی؛ علیرضا امامی نائینی؛ کیانا شیرانی؛ فرنوش میرزاده؛ احمد باقری