نویسنده = محمدرضا مهاجری
بررسی نتایج به دست آمده با تکنیک Immunohistochemistry (IHC) در ارزیابی افزایش بیان HER2 در بافت کارسینومای مهاجم مجرایی پستان با روش Fluorescence in situ hybridization (FISH)

دوره 33، شماره 366، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2321-2326

آذر برادران؛ پروانه حاج علیخانی؛ محمد کاظم غیبی؛ محمدرضا مهاجری؛ علی مهرابی کوشکی


بررسی فراوانی فاکتورهای پیش‌آگهی ‌دهنده‌ در سرطان پستان و ارتباط آن‌ها با سن و مرحله‌ی تظاهر بیماری

دوره 30، شماره 193، مرداد و شهریور 1391

فریبرز مکاریان؛ فریبا ‌هاشمی؛ ندا معتمدی؛ محمد آرش رمضانی؛ محمدرضا مهاجری؛ ندا عبدیزدان؛ پرنیان تابش؛ شیرین مکاریان؛ مائده عباسی


بررسی ارزش تشخیصی Fine needle aspiration در مقایسه با Core needle biopsy در زنان مبتلا به توده‌ی پستان

دوره 30، شماره 175، فروردین و اردیبهشت 1391

غلامرضا مهاجری؛ هبه خضره؛ علی مهرابی کوشکی؛ حمیدرضا مهاجری؛ محمدرضا مهاجری؛ مهری فقیهی