نویسنده = مهرداد مسعودی‌فر
مقایسه‌ی عوارض بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی در عمل سنگ‌شکنی از طریق مجرا

دوره 34، شماره 403، آذر و دی 1395، صفحه 1231-1236

مهرداد مسعودی‌فر؛ مارال یزدان‌پناه؛ علی صفائی؛ میترا جبل‌عاملی؛ نگاه توکلی‌فرد


بررسی مقایسه‌ی کیفیت عملکرد و میزان درد پس از تعویض مفصل زانو به دنبال آرتروپلاستی زانو در دو روش بیهوشی عمومی و اسپاینال

دوره 30، شماره 203، مهر و آبان 1391

مهرداد مسعودی‌فر؛ نهال نوریان؛ مهدی مطیعی‌فر؛ مجتبی رحیمی؛ سید محمود نوریان؛ محمدامین نوریان