نویسنده = مهدی صمدزاده
گزارش یک مورد کیست آدنوکارسینوم پاپیلری پانکراس

دوره 32، شماره 282، خرداد و تیر 1393، صفحه 544-549

بیتا شهباززادگان؛ ایرج فیضی؛ مهدی صمدزاده؛ یوسف شفائی


بررسی میزان اثربخشی سولفات روی در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب

دوره 31، شماره 262، آذر و دی 1392، صفحه 1910-1918

فرزاد احمد آبادی؛ مهرداد میرزا رحیمی؛ مهدی صمدزاده؛ اشکان نیک‌آئین؛ بیتا شهباز زادگان؛ مهشید حاجی علی


مقایسه‌ی فراوانی تشنج در بیماران مسموم با ترامادول، در دو گروه با و بدون درمان با نالوکسان

دوره 30، شماره 197، مرداد و شهریور 1391

اسماعیل فرزانه؛ مهدی صمدزاده؛ بیتا شهباززادگان؛ ایرج صیادرضایی؛ بابک مصطفی‌زاده؛ اعظم سربندی فراهانی؛ شهرام حبیب زاده