نویسنده = حمید رجبی
تأثیر مکمل‌دهی زعفران بر متالوپروتئین‌های ماتریکس 9 سرمی و کسر جهشی به دنبال تمرین هوازی شدید در بیماران پیوند عروق کرونری

دوره 36، شماره 469، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 176-183

10.22122/jims.v36i469.9676

حسین نیک ملکی؛ ندا خالدی؛ پژمان معتمدی؛ حمید رجبی؛ خسرو میناوند


اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر برخی فاکتورهای سیگنالی تأثیرگذار بر سلول‌های ماهواره‌ای در موش‌های نر ویستار

دوره 30، شماره 207، آذر و دی 1391، صفحه 1500-1511

علیرضا خدیوی بروجنی؛ سید محمد مرندی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ حمید رجبی؛ زهرا خدیوی بروجنی؛ مهدی خورشیدی بهزادی