نویسنده = معراج پورحسین
بررسی فراوانی جهش‌های ژن‌های BRCA1 و BRCA2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 30، شماره 218، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2217-2224

محمد حسن تاج‌الدینی؛ حورا خادم؛ معراج پورحسین؛ میرعلیمحمد سبزقبائی؛ سیمین همتی؛ حمید میرمحمد صادقی


اپتوژنتیک: تکنیک سال 2010، استراتژی، کاربردها و جهت‌گیری کلینیکی آن

دوره 30، شماره 215، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2072-2083

معراج پورحسین؛ هادی میرزاپور