نویسنده = زهراالسادات مرتضوی
ارتباط کمبود ویتامین D با کیفیت خواب در بیماران دیالیز صفاقی

دوره 35، شماره 446، مهر و آبان 1396، صفحه 1192-1196

زهراالسادات مرتضوی؛ علی غلامرضایی؛ مژگان مرتضوی؛ بابک امرا


بررسی اثر تستوسترون بر میانگین غلظت عامل رشد مشتق از پلاکت (PDGF) و عامل رشد فیبروبلاستی بازی (bFGF) در رت‌های ویستار نر

دوره 32، شماره 272، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 9-15

فرید نصر اصفهانی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ مریم مؤتمر؛ سعیده بحرانی؛ زهراالسادات مرتضوی


بررسی اثر تستوسترون بر مقدار Nitric oxide و Stromal cell derived factor-1α در گردش خون محیطی رت های ویستار ماده

دوره 30، شماره 210، آذر و دی 1391، صفحه 1721-1729

مریم مؤتمر؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ فرید نصر اصفهانی؛ زهرا سادات مرتضوی؛ سعیده بحرانی


بررسی اثر تستوسترون بر روی تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال در گردش خون رت‌‌های نر ویستار

دوره 30، شماره 203، مهر و آبان 1391

سعیده بحرانی؛ شقایق حق جوی جوانمرد؛ زهراالسادات مرتضوی؛ مریم موتمر؛ فرید نصر اصفهانی