نویسنده = حجت صادقی علی‌آبادی
اثر سیتوتوکسیک عصاره‌های مختلف از گونه‌ی baccata L. Taxus موجود در ایران بر روی 3 رده‌ی سلولی سرطانی 468-MB–MDA، Hela و K562

دوره 31، شماره 253، مهر و آبان 1392، صفحه 1508-1517

حجت صادقی علی آبادی؛ مهشید علوی؛ غلامرضا اصغری؛ مینا میریان


اثر سمیت سلولی میسل‌های پلورونیک F127– پلی (متیل وینیل اتر– مالئیک اسید) حاوی دوکسوروبیسین بر روی رده‌‌ی سلولی MCF-7

دوره 31، شماره 241، مرداد و شهریور 1392، صفحه 876-884

ژاله ورشوساز؛ فرشید حسن‌زاده؛ حجت صادقی علی‌آبادی؛ زهرا لاریان


ارزیابی سمیت سلولی نانومیسل‌های هدفمند گالاکتوزیله‌ی پلورونیک F127/L122 بارشده با دوکسوروبیسین بر سلول‌های HepG2

دوره 30، شماره 221، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2482-2492

ژاله ورشوساز؛ فرشید حسن‌زاده؛ حجت صادقی علی‌آبادی؛ ندا کلانتری


اثر سمیت سلولی نانوذرات هدفمند کیتوزان/ رتینوییک اسید/ آلبومین حاوی دوکسوروبیسین بر روی رده‌ی سلولی HepG2

دوره 30، شماره 218، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2206-2216

ژاله ورشوساز؛ فرشید حسن‌زاده؛ حجت صادقی علی‌آبادی؛ زهرا علی محمد قلیچ‌خان


ارزیابی بیولوژیک لتروزول بارشده در نانوکپسول‌های لیپیدی بر روی رده‌ی سلولی MCF-7

دوره 30، شماره 217، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2169-2177

حجت صادقی علی‌آبادی؛ ابوالفضل کریمی‌منش؛ ژاله ورشوساز