نویسنده = غلامرضا شریفی
مقایسه‌ی ‌اثر تمرین در آب و خشکی بر تعادل و کیفیت زندگی مبتلایان به پارکینسون

دوره 33، شماره 348، مهر و آبان 1394، صفحه 1391-1402

ابراهیم صادقی؛ غلامرضا شریفی؛ احمد چیت‌ساز؛ رضا شاه‌محمدی


اثر ماساژ درمانی روی عملکرد بدنی و ریکاوری ادارک شده پس از تمرین حاد برون‌گرا در مردان ورزشکاران بدنساز

دوره 29، شماره 171، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2765-2778

محسن تیموری؛ مهدی کارگرفرد؛ غلامرضا شریفی


تأثیر یک جلسه تمرین حاد"دو" بر تغییرات سطوح بتا اندورفین و کورتیزول سرم دوندگان سرعت مرد

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2298-2306

مهناز سینایی؛ مهدی کارگر فرد؛ اردشیر طالبی؛ غلامرضا شریفی؛ علیرضا عرب‌زاده


اثر تمرین مقاومتی سنگین بر ریتم شبانه روزی کورتیزول بزاقی در ورزشکاران مرد بدن‌ساز

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2400-2412

اردلان شریعت؛ مهدی کارگرفرد؛ غلامرضا شریفی


تأثیر یک جلسه تمرین حاد شنا بر تغییرات سطوح بتااندروفین و کورتیزول سرم شناگران سرعت مرد

دوره 29، شماره 136، خرداد و تیر 1390، صفحه 457-466

مهناز سینایی؛ مهدی کارگر فرد؛ غلامرضا شریفی؛ رضا روزبهانی؛ علیرضا عرب زاده