نویسنده = علی غلامرضایی
اعتبارسازی زبان‌شناختی پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی لوپوس (LupusQol) در بیماران ایرانی فارسی زبان

دوره 31، شماره 260، آذر و دی 1392، صفحه 1836-1847

نعیمه‌السادات حسینی؛ زهرا سید بنکدار؛ علی غلامرضایی؛ علی محمد فاطمی؛ هادی کریم‌زاده


علایم روان‌شناختی در بیماران با شکایت سرگیجه مزمن

دوره 31، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 332-342

احمد چیت ساز؛ فریبرز خوروش؛ علی غلامرضایی؛ آزاده نورمحمدی