نویسنده = عباس قوطاسلو
اختلال در مسیر پیام‌رسانی Wnt از طریق متیلاسیون ژن‌های 1WIF و 1DKK در بیماران مبتلا به لوسمی میلوییدی حاد در زمان تشخیص بیماری

دوره 32، شماره 306، آذر و دی 1393، صفحه 1757-1766

علی قاسمی؛ محسن محمدی؛ عباس قوطاسلو؛ کاظم غفاری؛ صادق عباسیان


بررسی اثر ترکیبی داروی دفروکسامین و دوز پایین آرسنیک تری اکساید بر میزان زنده‌مانی و مهار پرولیفراسیون رده‌ی سلولی 4NB

دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393، صفحه 818-827

کاظم غفاری؛ احمد کاظمی؛ علی قاسمی؛ ندا مینایی؛ عباس قوطاسلو؛ بهنوش طیبی؛ محمدرضا رضوانی


بررسی وضعیت متیلاسیون ژن‌های 1SFRP و 2SFRP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوییدی حاد در زمان تشخیص

دوره 32، شماره 286، خرداد و تیر 1393، صفحه 702-711

علی قاسمی؛ شهربانو رستمی؛ نسرین علیزاد قندفروش؛ عباس قوطاسلو؛ صادق عباسیان


بررسی ارتباط پلی مورفیسم G5/G4 ژن 1-PAI با خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور 13

دوره 31، شماره 263، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1985-1993

مجید نادری؛ اکبر درگلاله؛ شعبان علیزاده؛ احمد کاظمی؛ شادی طبیبیان؛ عباس قوطاسلو؛ میثم کشیری؛ حسنیه حسینی؛ مریم‌سادات حسینی