نویسنده = علی چاپاریان
تخمین سن استخوانی کودکان مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده از رادیوگرافی دست

دوره 40، شماره 700، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1037-1043

10.48305/jims.v40.i700.1037

مجتبی سیرتی-امشه؛ الهام شعبانی نیا؛ علی چاپاریان


جایگاه هورمسیس پرتوی در حیطه‌ی رادیولوژی: مقاله مروری

دوره 38، شماره 562، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 39-48

10.22122/jims.v38i562.12291

مهسا هوشنگی؛ علی چاپاریان


بررسی میزان توجیه درخواست آزمون‌های سی‌تی اسکن در جهت کاهش خطر سرطان‌های ناشی از تابش

دوره 36، شماره 477، خرداد و تیر 1397، صفحه 433-438

10.22122/jims.v36i477.9673

علی چاپاریان؛ جمشید شوشتریان؛ زهرا صادقی؛ سمیه سوسنی؛ مهشید صباغ؛ الهام عسکریه