نویسنده = نفیسه حسینی
مدیریت برنامه‌ی درسی آموزش مجازی در پاندمی کووید-19

دوره 40، شماره 688، مهر و آبان 1401، صفحه 738-742

10.48305/jims.v40.i688.0738

نفیسه حسینی؛ شهرزاد شهیدی؛ مریم آویژگان


بررسی خصوصیات و کارایی فاژ لیتیک Acinetobacter Baumannii مقاوم به چند دارو جدا شده از بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 37، شماره 528، خرداد و تیر 1398، صفحه 564-571

10.22122/jims.v37i528.11342

بهنام سی‌سخت‌پور؛ وجیهه کرباسی‌زاده؛ سیده سعیده ابراهیمی؛ نفیسه‌سادات حسینی حسینی؛ آرزو میرزایی؛ مهدی شعبانی؛ ریحانه جعفری؛ شراره مقیم


بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی در نمونه‌های کراتیت مرتبط با استفاده از لنزهای تماسی

دوره 32، شماره 277، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 273-281

گلفام عریان؛ جمشید فقری؛ حسین فاضلی؛ نفیسه السادات حسینی؛ منصور صدیقی؛ علیرضا زندی؛ صفورا حیدری