نویسنده = شقایق دهقانی
بررسی اثر تغذیه‌ی روده‌ای با دز کم لاکتولوز بر وقوع سپسیس نوزادی دیررس در نوزادان با وزن تولد بسیار پایین

دوره 36، شماره 510، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1591-1596

10.22122/jims.v36i510.10919

امیرمحمد آرمانیان؛ شمیم شفیعیون؛ شقایق دهقانی؛ الهه شیرانی؛ نیما صالحی‌مهر


بررسی میزان شیوع عوامل خطر سندرم Carpal Tunnel در مبتلایان در مقایسه با گروه شاهد

دوره 34، شماره 403، آذر و دی 1395، صفحه 1237-1243

محمد دهقانی؛ الهام نورمحمدی؛ شقایق دهقانی؛ شکیبا دهقانی


بررسی شیوع سندرم Double crush در بیماران مبتلا به سندرم Carpal tunnel

دوره 33، شماره 358، آذر و دی 1394، صفحه 1912-1917

محمد دهقانی؛ ابوالقاسم زارع‌زاده؛ هادی طالبی؛ شقایق دهقانی


بررسی توزیع فراوانی همراهی سندرم تونل رادیال با آرنج تنیس بازان

دوره 33، شماره 321، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 45-53

محمد دهقانی؛ مازیار حافظی؛ شقایق دهقانی


بررسی بهبود قدرت افتراق دو نقطه در اعمال جراحی V-Y Plasty وPalmar Graft در بازه‌ی 6 ماهه

دوره 33، شماره 323، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 152-159

محمد دهقانی؛ امیر حسین اکبر پور؛ محمدعلی کوفه؛ شقایق دهقانی