نویسنده = مجید برکتین
ارزیابی سیر یک ساله‌ی وضعیت‌ شناختی بیماران بالای 65 سال تحت آنژیوگرافی عروق کرونری در سال‌های 95-1394 در شهر اصفهان

دوره 35، شماره 444، مهر و آبان 1396، صفحه 1094-1100

مجید برکتین؛ شهرزاد مرتضوی؛ زهرا تیموری؛ سید محمد هاشمی؛ محمدرضا مرآثی


علایم و نشانه‌های پیش‌درآمد اختلالات خلقی در یک نمونه از جامعه‌‌ی ایرانی

دوره 35، شماره 439، مرداد و شهریور 1396، صفحه 855-861

غلامرضا خیرآبادی؛ فرانک قدیری؛ محمدرضا مرآثی؛ مجید برکتین


بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی جراحی صرع در بیماران مبتلا به صرع ناشی از تومور مغزی

دوره 34، شماره 410، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1466-1474

جعفر مهوری حبیب‌آبادی؛ باقر ذکی؛ شروین بدیهیان؛ نوید منوچهری؛ رضا بصیرت‌نیا؛ مجید برکتین؛ محمد زارع؛ هوشنگ معین؛ امیرعلی مهوری حبیب‌آبادی


بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر

دوره 33، شماره 329، خرداد و تیر 1394، صفحه 429-441

سید سعید مظلومی محمودآباد؛ شکیبا زاهد؛ مریم امامی؛ مجید برکتین؛ حسین شهنازی؛ بهزاد مهکی