نویسنده = زهرا دانا سیادت
مقایسه‌ی تأثیر آموزش بهداشت روان به دو روش ایفای نقش و گروه‌های کوچک بحث بر سلامت روان پسران نوجوان

دوره 36، شماره 487، مرداد و شهریور 1397، صفحه 771-778

10.22122/jims.v36i487.10144

آرمیندخت شاه‌ثنایی؛ زهرا دانا سیادت؛ علی قانع جهرمی


بررسی عوامل پیش‌گویی کننده‌ی شاخص‌های انتروپومتریک در پسران 11-9 ساله‌ی شهر اصفهان در سال‌های 95-1394

دوره 36، شماره 473، خرداد و تیر 1397، صفحه 284-291

10.22122/jims.v36i473.8656

زهرا دانا سیادت؛ زیبا فرج‌زادگان؛ شهرام قاسم‌زاده؛ نرگس معتمدی


ارتباط عوامل اجتماعی با شاخص کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان اصفهان

دوره 35، شماره 430، خرداد و تیر 1396، صفحه 536-544

رضا خدیوی؛ زهرا دانا سیادت؛ نوراله رنجبر قراچه


بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی با مشکلات سلامتی بیان شده توسط خود، در بین دختران نوجوان مدارس شهر اصفهان

دوره 34، شماره 392، مرداد و شهریور 1395، صفحه 878-884

زهرا دانا سیادت؛ فرشته تقوایی؛ فریبا فتح اللهی