نویسنده = علی عندلیب
عوارض بعد از عمل جراحی فیوژن خلفی با ابزار در بیماران بالغ مبتلا به اسکولیوز با علت ناشناخته

دوره 35، شماره 446، مهر و آبان 1396، صفحه 1197-1202

محمد رضا اعتمادی‌فر؛ علی عندلیب؛ اشکان تألیفی؛ یاسمن سید یوسفی