نویسنده = عرفان قاسمی
مقایسه‌ی کارکرد و صمیمیت جنسی در زنان با سقط مکرر و زنان بدون سقط مکرر

دوره 37، شماره 533، مرداد و شهریور 1398، صفحه 768-774

10.22122/jims.v37i533.12181

وجیهه حسن‌پور؛ زهره کشاورز؛ سیدعلی آذین؛ سهیلا انصاری‌پور؛ عرفان قاسمی


بررسی همبستگی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با افسردگی پس از زایمان

دوره 35، شماره 434، مرداد و شهریور 1396، صفحه 692-700

الناز مجدالاسلامی؛ ماهرخ دولتیان؛ جمال شمس؛ عرفان قاسمی