نویسنده = صادق وهابی املشی
مقایسه‌ی دو روش درمانی Microneedling به تنهایی و همراه با 5-فلوئورویوراسیل در درمان ضایعات ویتیلیگوی مقاوم

دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 617-624

10.22122/jims.v39i638.14008

انیسه علی‌آبادی؛ سارا صبوری‌راد؛ صادق وهابی املشی؛ محمودرضا Jaafari؛ علی هادیانفر


گزارش یک مورد کیست برونکوژنیک پوستی در یک دختر 3 ساله

دوره 38، شماره 569، خرداد و تیر 1399، صفحه 201-205

10.22122/jims.v38i569.12841

زهرا تفضلی؛ معصومه حسینی‌نژاد؛ سمانه برومند؛ پوران لایق؛ صادق وهابی املشی؛ سمیه غنی‌زاده