کلیدواژه‌ها = افسردگی پس از زایمان
بررسی همبستگی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با افسردگی پس از زایمان

دوره 35، شماره 434، مرداد و شهریور 1396، صفحه 692-700

الناز مجدالاسلامی؛ ماهرخ دولتیان؛ جمال شمس؛ عرفان قاسمی


بررسی مقایسه‌ای احساس خوب بودن (Well-being) در خانم‌های زایمان کرده به روش سزارین و طبیعی

دوره 33، شماره 330، خرداد و تیر 1394، صفحه 495-504

زیبا فرج‌زادگان؛ پریسا سعیدی؛ نرگس معتمدی