کلیدواژه‌ها = کروسین
تأثیر کروسین بر متغیرهای اسپرم، سطح تستوسترون و هیستومورفومتری بیضهی پیچش شدهی موش سوری

دوره 39، شماره 633، 1400، صفحه 512-517

10.22122/jims.v39i633.14153

بهرام بی‌باک؛ حسن پاهنگ؛ منوچهر تیموری؛ مهران وطنچیان یزدی


بررسی اثر کروسین بر بیان ژن اینترلوکین-6 در رده‌ی سلولی گلیوبلاستومای انسانی

دوره 37، شماره 537، مهر و آبان 1398، صفحه 903-909

10.22122/jims.v37i537.12190

نوشین دلفان؛ حمید گله‌داری؛ علیرضا ملایری


اثر کروسین بر بیماری‌های التهابی روده

دوره 34، شماره 414، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1640-1647

نسترن رضائی؛ امیر آوان؛ سید مهدی حسنیان مهر؛ مجید خزاعی