کلیدواژه‌ها = لاپاروسکوپی
بررسی مقایسه‌ای خصوصیات درد شکمی بعد از اعمال جراحی باریاتریک با دو تکنیک Roux-en-Y Gastric Bypass و One-Anastomosis Gastric Bypass با رویکرد لاپاروسکوپی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط

دوره 38، شماره 596، آذر و دی 1399، صفحه 776-782

10.22122/jims.v38i596.12933

محمدرضا زارعی؛ مژگان جوکار؛ نگین لارتی؛ محمد قاسم بندی؛ فرشته برادران فرد؛ بهروز کلیدری؛ حمید مللی


تأثیر جابه‌جایی لاپاروسکوپیک عروق گذر کننده از پل تحتانی کلیه در تنگی لگنچه به حالب: مطالعه‌ی مقطعی 5 ساله

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 128-134

مهرداد محمدی سیچانی؛ صادق صبوحی؛ منا تویسرکانی


بررسی فراوانی نسبی عوارض زودرس ایجاد شده پس از عمل کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بیمارستان آموزشی الزهرای (س) اصفهان (1390-1388)

دوره 33، شماره 345، مهر و آبان 1394، صفحه 1281-1289

بهروز کلیدری؛ حسن دهقان بنادکوکی؛ مهدی خزایی؛ شهاب شهابی شاهمیری