کلیدواژه‌ها = اشتها
اثر تجویز شربت گیاهی حاوی عصاره‌ی انار، نعنا و عسل بر روی بهبود شاخص‌های تن‌سنجی و کاهش کاشکسی در بیماران تحت دیالیز صفاقی

دوره 40، شماره 688، مهر و آبان 1401، صفحه 729-737

10.48305/jims.v40.i688.0729

نیلوفر فاضل؛ فیروزه معین‌زاده؛ سید محمد حسین روحانی؛ شیرین سادات بدری؛ لیلا محمدتقی‌زاده کاشانی


اثر تمرین هوازی همراه با اسپیرولینا بر گرلین و ابستاتین در مردان سالمند دارای اضافه وزن

دوره 40، شماره 679، مرداد و شهریور 1401، صفحه 509-516

10.48305/jims.v40.i679.0509

مصطفی بابایی؛ احمد عبدی؛ آسیه عباسی دلویی؛ جواد مهربانی


مروری بر تأثیر مصرف پروتئین آب پنیر در جلوگیری از بیماری‌های متابولیک

دوره 33، شماره 356، آذر و دی 1394، صفحه 1829-1841

فؤاد علیمرادی؛ مریم جوادی؛ حسین جوینده؛ سید امیرحسین ذهنی مقدم؛ نسترن میری