کلیدواژه‌ها = لوله‌گذاری
بررسی ارتباط بین نمره‌ی Bispectral Index (BIS) با نمره‌ی Glasgow Coma Scale (GCS) در افراد مسموم با کاهش سطح هوشیاری نیازمند به لوله‌گذاری تراشه

دوره 33، شماره 364، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2256-2262

میترا جبل عاملی؛ نسترن ایزدی مود؛ پریسا توانگر راد؛ احمد یراقی