کلیدواژه‌ها = سلامت روان
آیا بین عزت نفس و سلامت روان در نوجوانان ارتباط وجود دارد؟

دوره 37، شماره 517، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 161-168

10.22122/jims.v37i517.11041

مریم نادری لردجانی؛ پرستو گلشیری؛ رضا نوبخت


ارتباط هوش هیجانی و مؤلفه‌های روان‌شناختی در نوجوانان

دوره 34، شماره 409، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1423-1429

پرستو گلشیری؛ احمدرضا زمانی؛ محمد شیرانی بیدآبادی


سلامت روان در زنان نجات یافته از سرطان پستان

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2834-2841

فریبرز مکاریان؛ سید رضا اسحاقی؛ پرنیان تابش؛ آرش رمضانی؛ ندا عبد یزدان؛ فریبا‌ هاشمی؛ شیرین مکاریان؛ مائده عباسی