کلیدواژه‌ها = سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
بیان پروتئین آروماتاز در بافت چربی زیرجلدی شکمی زنان باردار مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

دوره 38، شماره 589، مهر و آبان 1399، صفحه 621-627

10.22122/jims.v38i589.12934

ندا امامی؛ مریم شاه حسینی؛ پریچهره یغمایی؛ علیرضا علیزاده


بررسی مقایسه‌ای کمبود ویتامین D در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری با گروه شاهد

دوره 34، شماره 385، مرداد و شهریور 1395، صفحه 623-628

راضیه سلیمیان ریزی؛ فرحناز مردانیان؛ اکبر کریمی؛ ویدا رضوی