کلیدواژه‌ها = دانشجوی پزشکی
تأثیر آموزش هوش معنوی بر شادکامی و کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی

دوره 41، شماره 727، مرداد و شهریور 1402، صفحه 575-583

10.48305/jims.v41.i727.0575

فرزانه فرساد اسدی؛ شهنام ابوالقاسمی؛ مهدی شفیعی ثابت


تجارب دانشجویان پزشکی در پاندمی کووید-19: فرصت‌های آموزش مجازی

دوره 41، شماره 728، مرداد و شهریور 1402، صفحه 594-603

10.48305/jims.v41.i728.0594

نوید یوسفیان؛ مریم آویژگان