کلیدواژه‌ها = اندام تحتانی
الگوی آترواسکلروزیس شرایین اندام تحتانی در بیماران مبتلا به دیابت تحت آنژیوگرافی در بیمارستان رازی رشت در سال 95

دوره 38، شماره 587، مهر و آبان 1399، صفحه 578-581

10.22122/jims.v38i587.12686

حسین همتی؛ سیده مارال موسوی؛ پیروز سامی‌دوست؛ الهه رفیعی؛ ذکیه جعفری‌پرور


بررسی شکستگی باز نوع 3 اندام تحتانی در مرکز اصلی تروما در اصفهان، مرکز ایران

دوره 36، شماره 497، آذر و دی 1397، صفحه 1136-1141

10.22122/jims.v36i497.10323

شیروان رستگار؛ گلچهره توکل؛ آرش هوایی؛ بابک حسین زاده


بررسی نتایج بازسازی ضایعات وسیع اندام تحتانی با استفاده از فلپ‌های آزاد

دوره 35، شماره 439، مرداد و شهریور 1396، صفحه 883-889

مهرداد ادیب پارسا؛ مهدی راستی اردکانی؛ راضیه کریمی