کلیدواژه‌ها = نارسایی قلبی
ارتباط بین بستری شدن در بیمارستان قلب به خاطر نارسایی قلبی و غلظت آلودگی هوا

دوره 37، شماره 546، آذر و دی 1398، صفحه 1143-1148

10.22122/jims.v37i546.11095

جمال مقدسی؛ داوود شفیعی؛ سید محسن حسینی؛ توحید جعفری کوشکی؛ محمد گرگ یراقی؛ مجتبی رحیمی؛ منصور شیشه‌فروش؛ احمدرضا لاهیجان‌زاده؛ بابک صادقیان؛ الهام معظم؛ محمدباقر محبی؛ شمیم شفیعیون؛ ویکتوریا عزتیان؛ کتایون ربیعی؛ نضال صراف‌زادگان


بررسی ارزش شاخص E/e’/Stroke Volume در بیماران با نارسایی قلبی جبران نشده در بطن چپ

دوره 37، شماره 537، مهر و آبان 1398، صفحه 910-915

10.22122/jims.v37i537.12185

مریم شجاعی‌فرد؛ نسیم نادری؛ فریده آخوندی؛ سجاد ارمی؛ حسین دهقانی محمد آبادی؛ حمیده خصالی؛ رزیتا جلالیان؛ محمدرضا بای